Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΪΚΟΥ
Διακριτικός τίτλος: Α.Σ. ΚΑΠΑ
Διεύθυνση: ΓΡΙΒΑ, 61300, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Δήμος: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΚΙΛΚΙΣ
Τηλέφωνο: 2343041700
FAX: ΟΧΙ
e-mail: kastanapaiko@gmail.com
Νομική μορφή: Συν/σμοί
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46311105 Χονδρικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών 01301029 Καλλιέργεια φυτώριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων 01611003 Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων 01631015 Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων 01631016 Υπηρεσίες κέρωσης καρπών 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 10392400 Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, όχι για άμεση κατανάλωση 10392500 Παραγωγή άλλων επεξεργασμένων ή συντηρημένων καρπών με κέλυφος 36001200 Παροχή μη πόσιμου νερού 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού 46111901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά 46111903 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος και προϊόντων τους 46111927 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών 46121311 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 46171105 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 46311201 Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων) 46311218 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, προσωρινά διατηρημένων, όχι για άμεση κατανάλωση 47211102 Λιανικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών 52101901 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 71121902 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων 82921002 Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης 82921003 Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων 82991907 Υπηρεσίες ζύγισης (γεφυροπλάστιγγας κλπ) 94991401 Υπηρεσίες εξωραϊστικών και αναπτυξιακών σωματείων, ενώσεων, συνεταιρισμών κλπ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46311105 Χονδρικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών
2 46111901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά  
3 46111903 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος και προϊόντων τους  
4 46171105 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων  
5 46121311 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  
6 46111927 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών  
7 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
8 46311201 Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων)  
9 01301029 Καλλιέργεια φυτώριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων  
10 47211102 Λιανικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών  
11 10392500 Παραγωγή άλλων επεξεργασμένων ή συντηρημένων καρπών με κέλυφος  
12 10392400 Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, όχι για άμεση κατανάλωση  
13 36001200 Παροχή μη πόσιμου νερού  
14 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού  
15 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων  
16 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
17 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)  
18 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων  
19 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
20 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
21 71121902 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων  
22 01611003 Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών  
23 94991401 Υπηρεσίες εξωραϊστικών και αναπτυξιακών σωματείων, ενώσεων, συνεταιρισμών κλπ  
24 82991907 Υπηρεσίες ζύγισης (γεφυροπλάστιγγας κλπ)  
25 01631015 Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων  
26 01631016 Υπηρεσίες κέρωσης καρπών  
27 82921002 Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης  
28 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης  
29 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
30 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
31 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα  
32 52101901 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων  
33 82921003 Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων  
34 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
35 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
36 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
37 46311218 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, προσωρινά διατηρημένων, όχι για άμεση κατανάλωση  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA